Умови повернення та обміну

Бізнес-платформа “MakSiDrop” реалізує товари різних виробників та постачальників. Повернення або обмін товару здійснюється на протязі 14 календарних днів з моменту оплати і доставки товару. Нижче описані умови та порядок, за якими товар може бути повернутий. Для того, щоб ми безкоштовно обміняли пошкоджений товар, необхідно що б ви:

 • У відділенні компанії перевізника, в присутності її співробітника­, при отриманні замовлення відкрили і перевірили товар на цілісність;
 •  Якщо товар пошкоджений, а таке іноді, на великий жаль, трапляється, потрібно разом зі співробітником відділення скласти акт про пошкодження, в якому будуть описані існуючі пошкодження (форма 51). Цей акт складається в трьох экземпляра­х і повинен бути підписаний Вами і співробітником відділення транспортної компанії. Один екземпляр акта залишається у Вас.
 •  Після чого пошкоджена посилка відправляється до нас. Якщо усе вищеописане пройшло успішно, при наявності акта (51), ми безкоштовно висилаємо ваш товар повторно в протягом 3-х днів.
 •  Фінансові питання між нами (MakSiDrop) і транспортної компанією ми вирішимо самі.

Гарантія не поширюється якщо:

Якщо товар не був перевірений одержувачем у присутності співробітника транспортної компанії, то ніякі притензії не приймаются.

Повернення:

Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належного якості

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належного якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його по формі, габаритами, фасону, кольором, розміром або по іншим причин не може бути їм використаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належного якості на протязі чотирнадцяти днів, не рахуючи дня придбання, якщо більше тривалий термін не оговорений з продавцем.

Обмін товару належного якості здіснюється, якщо він не використовувався і якщо збережений його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Перелік товарів, які не підлягають обміну (поверненню) по підставах, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Права споживача у випадку придбання товару неналежної якості

 1. У випадку виявлення протягом встановленого гарантійного терміну недоліків, споживач, в порядку і в терміни, які встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційне зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний термін;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У випадку виявлення протягом встановленого гарантійного терміну істотних недоліків, які виникли з-за вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених, при необхідності, висновком експертизи, споживач, в порядку і в терміни, які встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил або договору, має право вимагати від продавця або виробника:

1) розірвання договору і повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару на аналогічний з числа, наявного у продавця (виробника), товару.

 1. Щодо непродовольчих товарів, які знаходилися у використанні і були реалізовані через роздрібні комісійні торгові підприємства, вимоги споживача, зазначені в частини першій цієї статті, задовольняються за згодою продавця.

Згідно цієї частини задовольняються вимоги споживача щодо товарів, гарантійний термін на які не закінчився.

 1. Вимоги споживача, встановлені частиною першій цієї статті, пред’являються на вибір споживача продавцеві за місцем придбання товару, виробнику або підприємству, яке задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

Споживач має право пред’явити одне з вимог, передбачених частиною першій цієї статті, а у випадку його невиконання заявити інші вимоги, передбачені частиною першій цієї статті.

Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також створені власником продавця торгові підприємства і філії, які здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладені на підставі договору. Функції представників підприємств – виробників виконують їх представництва і філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником.

 1. Продавець і виробник у час продажу (реалізації) товару зобов’язані інформувати споживача про підприємства, які задовольняють вимоги, встановлені частинами першій і третьої цієї статті. За ненадання такої інформації встановлюється відповідальність згідно  статей 15 і 23 цього Закону.
 2. Продавець, виробник (підприємство, яке задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першій цієї статті) зобов’язані прийняти у споживача товар неналежного якості і задовольнити його вимоги.

Доставка великогабаритних товарів і товарів, вагою понад п’яти кілограмів продавцеві, виробнику (підприємству, яке задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першій цієї статті), і їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства, які задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першій цієї статті).

 1. При наявності товару, вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а у випадку виникнення потреби в перевірці якості – на протязі чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

У випадку відсутності товару, вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню в двомісячний термін з моменту пред’явлення відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару у встановлений термін неможливо, споживач має право на свій вибір пред’явити продавцеві, виробнику (підприємству, яке виконує їх функції) інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини першій цієї статті.

 1. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не здіснюється.

Під час заміни товару з недоліками на аналогічний товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості – перерахунок вартості товару з недоліками у випадку підвищення ціни здіснюється, виходячи з його вартості на час обміну, а у випадку зниження ціни – виходячи з вартості на час покупки.

При розірванні договору, розрахунки зі споживачем у випадку підвищення ціни на товар здіснюються виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а у випадку зниження ціни – виходячи з вартості товару на час покупки. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві в день розірвання договору, а у випадку неможливості повернути гроші в день розірвання договору – в інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж на протязі семи днів.

 1. У випадку придбання споживачем непридатних продуктів харчування продавець зобов’язаний замінити його на харчовий продукт, який придатний до споживання, або повернути споживачеві сплачені їм кошти. Розрахунки зі споживачем у такому випадку проводяться в порядку, передбаченому абзацем третім частини сьомий цієї статті.
 2. При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його надання або за згодою сторін в інший термін.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, яке задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першій цієї статті) зобов’язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) і за кожний день затримки усунення недоліків понад встановленого терміну (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого вироби або складовою частини товару, на які встановлені гарантійні терміни, гарантійний термін на нове комплектувальне виріб і складову частина розраховується, починаючи зі дня видачі споживачеві товару після ремонту.

 1. Споживач має право пред’явити виробнику (продавцеві) вимога про безоплатне усуненні недоліків товару після закінчення гарантійного терміну. Ця вимога може бути пред’явлена протягом встановленого терміну служби, а якщо такий не встановлено – протягом десяти років, якщо в товарі були виявлені недоліки (істотні недоліки), допущені з-за вини виробника. Якщо це вимога не задоволена в терміни, передбачені частиною дев’ятою цієї статті, споживач має право на свій вибір пред’явити виробнику (продавцеві) інші вимоги, згідно  частини першій цієї статті.
 2. Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлений гарантійний термін, – технічного паспорта або іншого документа, що його замінює, з відміткою про дату продажу.

Під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, який засвідчує факт покупки, з відміткою про дату продажу.

У випадку втрати споживачем технічного паспорта або іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

 1. Виробник зобов’язаний відшкодувати усi збитки продавця (підприємства, які задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першій цієї статті), котрий розглядає претензію споживача до набутому товару.

Продавець (виробник) товарів зобов’язаний в місячний термін відшкодувати підприємству, яке виконує його функції, збитки, які воно понесло у зв’язку з задоволенням вимог споживача, передбачених цієї статтею.

 1. Вимоги, встановлені частиною першій цієї статті щодо товарів, виготовлених за межами України, задовольняються за рахунок продавця (імпортера).
 2. Вимоги споживача, передбачені цієї статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, яке задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першій цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право приймати участь в перевірці якості товару особисто або через свого представника.
MakSiShop - Благодійний Інтернет-магазин Максима Лапіна

MakSiShop – Благодійний Інтернет-магазин Максима Лапіна

X